Alt i alt er idrett politikk!

Vi er heldige som bor i et land hvor det er så stor interesse for sport. Det er lett å overse hvilken større effekt sport har på samfunnet, men det er betydelig. Yngre generasjoner lærer om fair play fra ung alder. Alle generasjoner holder seg aktive, og opplever samhold rundt lag eller spillere de støtter. Det gjelder ikke bare golf, men idrett generelt. Interesse for sport har styrt mang en ung person vekk fra mindre heldige livsvalg i livet og gitt dem mål og mening som holder dem konkurranseinteresserte og i god form resten av livet. Politikk handler om å samle mennesker rundt et felles mål, og styrken i idrettsforeningene er nettopp at man har unge, ivrige mennesker som deler interesser. Vi har allerede eksempler på at foreninger fremmer politiske agendaer, og tar små steg for å gjøre verden til et bedre sted. De voksne kan være med på å oppmuntre til denne typen aktiviteter: men vær forsiktig med å legge for mye føringer!

Engasjement må komme fra hjertet

Unge mennesker har nemlig en fantastisk egenskap som ofte reduseres sakte etterhvert som vi blir eldre: en brennende lidenskap for sakene de bryr seg om. Voksne som har en ledende rolle i idrettsforeninger av alle slag kan være med på å legge til rette for, og oppmuntre de unges engasjement, gi dem kanaler for å bli lyttet til og motivere dem til å bruke sin posisjon i idretten til å skape engasjement rundt viktige politiske saker. Men pass opp for en felle: la de unge selv velge sakene. Ikke legg ord i munnen på dem, og ikke anta at de brenner for de samme hjertesakene som du gjør. Engasjement må være ekte, og motivasjon skapes av lidenskap for saker en har valgt selv, sammen med sin gruppe. Balanser arbeidet for disse sakene med det som naturligvis skal være hovedfokus: idretten. Når det er på plass er det en viktig samfunnsoppgave når lag og foreninger fremmer politiske agendaer. Det være seg likestilling, miljø, verdenspolitikk eller bekjempelse av fattigdom. Å samles rundt mål som betyr noe er også med på å bygge lagtilhørighet både hos spillere og fans.

Helse på agendaen

Som en ansvarlig engasjert, voksen person i et idrettslag er det et annet fokus som er viktig: helse. Barn og ungdom er påvirkelige, og selv om konkurranseinstinkt og drøm om seier er en helt naturlig og viktig del av idretten, så bør man også huske på at man i sammenheng med idrett er med på å forme verdiene som de unge spirene kanskje bærer med seg resten av livet. Idrett skal være noe som er godt for helsa, og helse dekker både kropp og sinn. At barna føler seg inkludert, hørt og ser på sporten som noe positivt er viktigere enn å vinne, og det er veldokumentert at for sterkt press fra foreldre, trenere og lagkamerater kan lede til alvorlige lidelser som spiseforstyrrelser, stoffmisbruk, angst og følelse av utilstrekkelighet. Lær barna hvordan valgene de tar er med på å forme fysisk og psykisk helse. Tren for å bli sterkere, les for å bli smartere, forebygg influensa ved å holde god håndhygiene og ta vare på lagkameratene når de trenger det.

Leave a Reply