Er golf bare for de rike?

I mange tiår var golf kjent som en rikmannssport, men er det fortsatt sånn at det bare er forretningsmenn i morsomme kortbukser som utøver denne idretten? Nei, i dag er realiteten at golf har blitt en idrett for de mange, tilgjengelig for alle som har et minimum av styring på økonomien.

Det som kreves for å drive med golf er ikke stort mer enn penger til et sett med køller og medlemsskap i en golfklubb. Noen golfklubber er mer eksklusive enn andre, men de fleste er likevel mulige for hvermansen å bli medlem i. Hvis du sliter litt med økonomien kan det imidlertid være lurt å fikse på det med en refinansiering av gjeld, som kan sikre at ting utvikler seg i riktig retning over tid. Vi kommer tilbake til det senere i artikkelen, men kort fortalt handler det om å få ordnet opp gjennom å samle mange små og store lån i et samlet lån som kan gi deg lavere renter og gebyrer. Det betyr færre utgifter og regninger etter hvert som tiden går.

Golf – fra kaksesport til allemannseie

Ulike former for golf fantes allerede før skottene laget de første reglene for flere hundre år siden, så dette er virkelig en gammel idrett. Så tidlig som på 1500-tallet kan vi lese at kongen selv spilte golf. Etter hvert som kronene i Skottland og England ble slått sammen, spredte golfen seg med det britiske imperiet og dets kulturelle hegemoni. Det innebærer for eksempel at det finnes en golfklubb i India som ble startet for over 200 år siden!

På 1800-tallet og store deler av 1900-tallet var golf først og fremst en sport for adelen og overklassen, og etter hvert også for den voksende middelklassen. Først mot slutten av 1900-tallet ble golf mer av en folkesport, og da særlig i USA. Senere har en lignende utvikling funnet sted i de europeiske landene.

En ny økonomisk sjanse med refinansiering

For å få råd til å spille golf, kan noen ha behov for å ryddet opp i økonomien. En god løsning på dette kan være å søke om refinansiering av lån, som innebærer at du samler opp flere lån som ikke er så gunstige og erstatter dem et nytt lån med bedre vilkår. Dermed får du både mindre å betale og færre regninger og forholde deg til hver måned.

Leave a Reply

mts_best